1. Rekisterinpitäjä

Seppämestari Flemming
Yhteyshenkilö: Mikko Flemming
Puhelinnumero: 041 561 1029
Sähköposti: mikko@seppaflemming.fi

2. Rekisterin nimi

seppaflemming.fi-kotisivujen asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään:

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EUtai ETAulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei se ole tarpeen palvelun tuottamiseksi tai lain edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä EUtai ETAulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja suojataan asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin:

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

9. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kiellon voi ilmoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköpostitse.

10. Yhteydenotot

Tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset ja pyynnöt tulee lähettää seuraaviin yhteystietoihin:

Seppämestari Flemming
Yhteyshenkilö: Mikko Flemming
Puhelinnumero: 041 561 1029
Sähköposti: mikko@seppaflemming.fi


Tämä tietosuojaseloste on laadittu 18.6.2024. Pidätämme oikeuden päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa.